ดาวน์โหลดเอกสาร

– การจัดประชุมนิติบุคคลภายใต้ประกาศของจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คลิก  

– คำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดประชุมนิติบุคคลภายใต้ประกาศของจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คลิก 

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก