.

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือตอนบน 2 เปิดรับแนวคิดข้อเสนอโครงการแล้ว!!!!
.
NIA ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน นักวิจัย และผู้ที่สนใจการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม
.
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท
.
เงื่อนไขของโครงการ : ผู้เสนอโครงการอาจเป็นผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้มีแนวคิดการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือนักวิจัยที่ทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาสังคม (กรณีผู้เสนอโครงการเป็นชุมชน/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไป ต้องมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นที่ปรึกษาโครงการ)
.
🗓 รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 20.00 น.
.
📝 ลงทะเบียนสมัครและกรอกรายละเอียดแนวคิดข้อเสนอโครงการได้ที่ https://docs.google.com/…/1ZZIcXgRbUJAZrGr7…/viewform…
.
🔊 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
.
คุณวิชานาฏ ต๊ะแก้ว (ทอฝัน) ผู้ประสานงานโครงการ
061-272-4096 หรือ 054-466-666 ต่อ 3713
.
ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 081-700-3612