กิจกรรมอบรมออนไลน์ (ZOOM) ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ “SE Coaching” ครั้งที่ 1

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ (ZOOM) ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ “SE Coaching” จำนวน 50 กิจการ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 โดยมี คุณปีตาชัย เดชไกรศักดิ์ ผู้บริหารบริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด  เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำเพื่อการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม” และ เวลา 13.00 – 16.00 น. รศ. ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “Story telling อย่างไรให้ปังสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม”

Date

Sep 04 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm
Category