กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้วยทุน SID (Social Innovation Driving Unit)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ “การพัฒนาขีดความสามารถด้วยทุน SID (Social Innovation Driving Unit)” ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
.
❗️เข้ารับอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย❗️
วิทยากรโดย คุณอธิชา ชูสุทธิ์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
.
โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นการเชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมเครือข่าย การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการบ่มเพาะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสังคม
.
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3gWghrg
——————————
ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8
E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Date

Dec 16 2022
Expired!
Category