กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “การต่อยอดวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “การต่อยอดวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1. คุณวชิรา ไฝเจริญมงคล
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร
2. คุณเสาวรส สันประเสริฐ
ประธาน บริษัท ก๊อดฟาร์เมอร์ จำกัด
3. คุณลักขณา แสนบุ่งค้อ
ผู้ก่อตั้ง บานาน่าแลนด์ – Banana Land ดินแดนกล้วยๆ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3Dk1bVn

Date

Sep 23 2022
Expired!
Category