กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “พื้นฐานการทำการค้าระหว่างประเทศ”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “พื้นฐานการทำการค้าระหว่างประเทศ” ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. วิทยากรโดย คุณพิเชฐ ด่านไทยนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป้นเลิศด้านการค้า

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3AL9vdM

Date

Sep 12 2022
Expired!
Category