กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการลงทุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”

0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการลงทุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”
0
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
0
วิทยากรโดย คุณภูรี สมิทธิเนตย์ หัวหน้าโครงการ Cafe Amazon Chance บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3usdBFN

Date

Apr 22 2022
Expired!

Time

10:00 am - 12:00 am
Category