กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง”การระดมทุนผ่าน Donation – based Crowdfunding”

0

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “การระดมทุนผ่าน Donation – based Crowdfunding”
.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
.
วิทยากรโดย คุณเอด้า จิรไพศาลกุล CEO บริษัท เทใจ ดอทคอม
.
ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียนครับ

Date

Feb 11 2022
Expired!
Category