กิจกรรมรับฟังการบรรยายสร้างการรับรู้ขยายโอกาสด้านธุรกิจให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
.
⏰ เวลา 10.00 – 11.00 น. นำเสนอเรื่อง ”มาตรฐานสินค้าเกษตร : กระบวนการขอและรับรองมาตรฐาน” โดย คุณนวกร ถาวรวงศ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
.
⏰ เวลา 11.00 – 12.00 น. นำเสนอเรื่อง ” การดำเนินการออกใบอนุญาตและตรวจติดผลตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511” โดย คุณเดชพันธุ์ สวัสดี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Date

Aug 20 2021
Expired!

Time

All Day
Category