5 หนังสือ (ฟรี) ที่จะทำให้คุณหลงรักความเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

วิสาหกิจเพื่อสังคม คำนี้หลายท่านคงสงสัยว่า มันคืออะไร ใช่วิสาหกิจชุมชนหรือไม่ หรือเป็นธุรกิจประเภทอะไร แล้วมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร หลายคำถามที่มีต่อวิสาหกิจเพื่อสังคมจะกระจ่างหากคุณได้สัมผัสกับหนังสือ 5 เล่มนี้

SE 100

มาเริ่มที่หนังสือเล่มแรกกันเลยดีกว่ากับ SE 100 นำเสนอวิสาหกิจเพื่อสังคมจากทั่วทุกมุมโลกจำนวน 100 กิจการที่น่าสนใจ ทำให้เข้าใจธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น และเห็นภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าหากมีธุรกิจประเภทมากขึ้น สังคมจะน่าอยู่เพียงใด และเราอาจได้ความคิดในการทำธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมที่มีความสร้างสรรค์จากหนังสือเล่มนี้ก็เป็นได้ 

สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ >>> https://issuu.com/tseopress/docs/se100______________________

SE Catalong : รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย

นอกหนังสือเล่มแรกจะแนะนำวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้รู้จักแล้ว หนังสือเล่มต่อมาก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือSE Catalongหนังสือสีสี่ทั้งเล่มที่รวบรวมธุรกิจเพื่อสังคมในไทย จำนวน 80 กิจการ สำหรับผู้ที่สนใจการทำธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายแห่งแรงบันดาลใจ รวมทั้งแนวคิดและการวางแผนธุรกิจเพื่อสังคมได้เป็นอย่างดี 

สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1rwnXalxhrQSCTpv6XD6NC0xBo7e9isyz/view

วิสาหกิจเพื่อสังคมไทย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน

เมื่อเข้าใจภาพรวมของวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วว่าเป็นธุรกิจประเภทอะไร และมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือส่วนรวมอย่างไร หนังสือเล่มต่อมาจะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในไทยว่ามีความสำคัญอย่างไร รวมไปถึงกฎหมายที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม แนวทางการประกอบธุรกิจที่น่าสนใจ เช่น ระบบนิเวศซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ และการวัดผลลัพธ์ทางสังคม อีกด้วย

สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ >>> https://knowledge.tijthailand.org/th/publication/detail/social-enterprise-the-way-forward#book/

การใช้ บิสสิเนส โมเดลแคนวาส ออกแบบกิจการเพื่อสังคม

เมื่อสนใจที่จะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การวางแผนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะใช้ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือในการวางแผน ซึ่งวิสากิจเพื่อสังคมเป็นธุรกิจที่มีความพิเศษกว่าธุรกิจทั่วไป เพราะมีการนำกำไรบางส่วนไปช่วยเหลือสังคม สำหรับการทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้ว “การใช้ บิสสิเนส โมเดลแคนวาส ออกแบบกิจการเพื่อสังคม เป็นหนังสืออีกเล่มที่อยากแนะนำ เพราะหนังสือเล่มนี้อธิบายการวางแผนธุรกิจให้เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง

สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1o8-bHZ-lEVq6ppiGZyEGxkfWQYIrd4nZ/view?fbclid=IwAR3oR_Am7AQx9lQdHCoF3RusRHPsYDq6Bmckz09p9ZoehF9bAwzW8neZcCg

The Founder

ด้วยปัญหาในปัจจุบันมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นธุรกิจที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นมีความเป็นนวัตกรรม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ หรือการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภค เช่น การปลูกผักด้วยเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  The Founder จะทำให้เห็นภาพของธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้ก่อตั้งกิจการทั้ง 25 กิจการ ช่วยเป็นแนวทางและช่วยเติมแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี  

สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1ldOdwJeQIZ7cF9jMIY_niKiDWGURNYcE/view