เปิดรับสมัครผู้ประกอบการวัสดุสร้างสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม SHOWCASE & TALK #2: CIRCULAR ECONOMY

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวัสดุสร้างสรรค์เข้าร่วมจัดแสดงตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ CIRCULAR ECONOMY* ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ:

1. พื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลงานทั้ง On-Site และ Online ผ่านช่องทางของ CEA

2. เวทีที่จะได้บอกเล่าแนวคิดและการทำงานของตนเอง พร้อมพบปะผู้คนที่สนใจในวัสดุของท่านผ่านกิจกรรมเสวนา (Talk)

**เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก จำกัดจำนวน 5 ราย**

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่: https://forms.gle/MHAtruHLXGZxJT346

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทาง Facebook Page: Thailand Creative & Design Center (TCDC)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล: infomaterials@cea.or.th

โทร. 02-105-7400 ต่อ 254, 241

ตั้งแต่ 10:30-19:00 น. (ปิดวันจันทร์)

*เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการออกแบบเพื่อการปรับตัวระยะยาว โดยมุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และวิธีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง ที่นอกจากจะไม่กลายเป็นขยะที่สร้างภาระต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้

ที่มาข้อมูล: www.bcg.in.th/circular-economy/