📣 เปิดรับสมัครแล้ว!!! 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐓𝐚𝐧𝐤𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟐 : 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐄𝐒𝐆 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫

School of Changemakers ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี SCG Foundation ชวนคนรุ่นใหม่ อายุ 18 – 25 ปี หรือบุคคลทั่วไป ที่อยากลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาสังคม มาเรียนรู้กับคอร์สเรียนออนไลน์แรกในโครงการ Young ESG Innovator (YESGI) ร่วมกันทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก เพื่อนำ Insight มาออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จบแล้วมีโอกาสเรียนรู้ในคอร์สอื่น ๆ กันแบบต่อเนื่องใน YESGI! ตลอด 8 สัปดาห์

คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการหา Insight ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมฝึกฝนทักษะแห่งอนาคต เช่น ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy), ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหาเชิงซ้อน ( Complex problem solving) โดยใช้ประเด็นปัญหาสังคมตามกรอบแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) เช่น มลพิษและฝุ่นควัน PM2.5, ปัญหาจากพลังงานที่ไม่สะอาด, ภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล, หนี้ครัวเรือน, วิกฤตคนตกงาน, ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น, ความอยู่ร่วมกันในสังคม Social Inclusiveness, ความโปร่งใส และ การมีส่วนร่วมทางสังคม เป็นต้น พร้อมทั้งมี Insight Assistant ช่วยให้ฟีดแบคการบ้านเพื่อสะท้อนและเพิ่มมุมมองตลอดเส้นทางการหา Insight ของคุณ

📝 สมัครได้แล้ววันนี้ – 21 พฤษภาคม 2565
🙋 ปฐมนิเทศทาง Zoom 29 พฤษภาคม 2565 (10.00 – 12.00 น.)
👩‍💻 เริ่มเรียน 30 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2565 (เลือกเวลาเรียนได้เอง ส่งการบ้านตามกำหนด)
📜 ได้รับเกียรติบัตร (ออนไลน์) จาก ​School of Changemakers และ SCG Foundation สำหรับผู้เรียนที่เรียนจบและส่งการบ้านครบตรงตามเวลา
🚫 ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรอกใบสมัครได้ที่นี่ : https://airtable.com/shr1YsuD5yYs165tl
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.schoolofchangemakers.com/…/insight-tanks…/
รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส : https://www.schoolofchangemakers.com/prog/insight-tanks-2/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ome@schoolofchangemakers.com หรือ FB messenger http://m.me/schoolofchangemakers