ฉีดวัคซีนให้ธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19 เพื่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมให้ทันยุคสมัย และก้าวข้ามวิกฤตปัจจุบัน 
.
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ฉีดวัคซีนให้ธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19 พบกับการนำเทคโนโลยี IoT Solution for Manufacturing Industry: ปรับโฉมการผลิตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 Case Study การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จจริงในไทย พร้อมโอกาสในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds)
.
พบกันวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00- 16.30 น. ณ ห้อง Workshop 1-2 ชั้น 7 อาคารเพกาซัส True Digital Park
.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่:
https://forms.gle/dbH7e5LbhqAYVr5n6