🚑ชวน ผู้ประกอบการ

💉อุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ … ไม่ยากอย่างที่คิด

💰โอกาสมาถึงแล้ว สสว. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

💻ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม SME ให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ เทคนิคการยื่นเสนองานผ่านระบบ E-Bidding และการเตรียมความพร้อมการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการ

🗓วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

เวลา 12.00-15.30 น.

ณ ตึก Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) (BTS วงเวียนใหญ่)

หรือ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

📲ลิงค์ลงทะเบียน

https://forms.gle/QDN7kJ1nCXsPZst77

⛔ไม่รับ Walk-in หน้างาน🚫

☎️สอบถามข้อมูล สถาบันIAI

02-345-1242, 0893569542

charatsrik@fti.or.th, medical.industry.iai@gmail.com