0

0

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดอบรม 2 หลักสูตร ในปี 2565 ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

0

📌📌 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป

👉 รุ่นที่ 1/ 2565

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 11 มีนาคม 2565

อบรมและทดสอบ : วันที่ 20-22 เมษายน 2565

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ : 6,000 บาท / คน

0

👉 รุ่นที่ 2/2565

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2565

อบรมและทดสอบ : วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ : 6,000 บาท / คน

📣  *ทั้ง 2 รุ่น อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting*📣

0

📌📌📌 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2565

อบรม : วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565

ประเมินผล (สอบสัมภาษณ์) : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ : 15,000 บาท / คน

สถานที่อบรม : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0

💡สมัครอบรม : https://shorturl.asia/ZYdj2

💡รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.psds.tu.ac.th/short-training

…………………………………………………………………

📌📌📌📌 หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 11 มีนาคม 2565

อบรม : วันที่ 17-18 มีนาคม 2565

ค่าสมัครอบรม : 9,000 บาท / คน

💡สมัครอบรม : https://shorturl.asia/Bs3Nh

💡รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.psds.tu.ac.th/short-training

☎️ติดต่อสอบถาม📱โทร. 080-2898191 (เพ็ญจันทร์) , 089-6846569 (ศรีสุข)