หลักสูตรการทำงานในสำนักงาน จัดโดยศูนย์ฝึกทักษะอาชีพสเตปส์ และ Sea (ประเทศไทย)

.

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพสเตปส์ ร่วมกับ Sea (ประเทศไทย) เปิดให้ทุนการศึกษาปี 2565 หลักสูตรการทำงานในสำนักงาน

เน้นการปฏิบัติงานจริงและฝึกงานก่อนจบหลักสูตร

.

ทักษะในหลักสูตร ประกอบไปด้วย Basic Microsoft Skills, Using Email and Google Drive, Office equipment, Admin tasks นอกจากนี้หลักสูตรยังพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา สิทธิและหน้าที่ของตน การสื่อสาร และทักษะสังคม เป็นต้น

.

– หลักสูตรระยะเวลา 6 เดือน สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

– ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเเบบเต็มจำนวนเเละไม่เต็มจำนวน

– ศูนย์ฝึกได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ

.

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1JqvGDT7e9yvG1r4MTx1Q5NCy4qtJcDH…

.

กรอกใบสมัครได้ทาง

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/VnpPteracQx8Ah3w7

หรือ

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/…/13aKbJuCIoCB3cAo_CEb988ppT…/view…

และส่งใบสมัครมาที่ kik@stepscommunity.com

.

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ครูกิ๊ก 080-414-5536

.

ที่มา : https://www.facebook.com/939475016120626/posts/4861506503917438/