ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)