ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)