ท่ามกลางสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยกำลังย่ำแย่เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีหลายสถาบันทางการเงินออกมาให้ความช่วยเหลือโดยการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการกู้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้ร่วมมือกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

0

ขอบคุณภาพจาก https://www.matichon.co.th/economy/news_2239977

0

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ SME ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะโควิด-19 โดยตรงและต่อเนื่อง เช่น กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์ สปา ภัตตาคาร และร้านอาหาร
0

สสว.จึงให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ซึ่งเป็นหน่วยร่วมดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย อนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท เพื่อให้ SME นำไปใช้หมุนเวียนเพื่อให้ธุรกิจของตนเกิดสภาพคล่อง สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดาใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน ส่วนกรณีนิติบุคคลใช้กรรมการผู้มีอำนาจแทนนิติบุคคลค้ำประกัน
0

ขอบคุณภาพจาก : https://www.sme.go.th/th/cms-detail.php?modulekey=118&id=1523


0

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ SME ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษได้สะดวก สำหรับ SME ที่สนใจต้องเป็นสมาชิกกับ สสว. ถ้ากรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสสว. สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่  (http://members.sme.go.th/ newportal/) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.sme.go.th/th/cms-detail.php?modulekey=118&id=1523

0

ขอบคุณข้อมูล :

https://www.sme.go.th/th/cms-detail.php?modulekey=118&id=1523
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6553077
https://www.thairath.co.th/business/finance/2161392

ขอบคุณภาพประกอบ :

https://www.matichon.co.th/economy/news_2239977
https://www.sme.go.th/th/cms-detail.php?modulekey=118&id=1523