สวส. ขอแจ้งข่าวดีให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนกับ สวส. ที่สนใจเข้าโครงการ “Online Marketplace” ส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของ ก.ล.ต. ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ สสว. ที่ต้องการจะสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง ให้มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสรับทางเลือกเข้าระดมทุนในตลาดทุน

.

 ก.ล.ต. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และ SE ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3OF5YUA หรือแสกน QR CODE ในภาพประชาสัมพันธ์ได้เลย

.

ที่มา/ภาพ : Facebook : สำนักงาน กลต.

อ้างอิง : https://www.facebook.com/sec.or.th/posts/360208072818510 และ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9385