สวส.เล่าข่าว : ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล เปิดตลาดนัดรีไซเคิลแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เริ่มที่ชุมชนกุฎีจีนเป็นแห่งแรก

 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) ในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการ “สถานีเก็บกลับ–รีไซเคิล” ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ให้เป็นสถานีต้นแบบของการเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะสู่การรีไซเคิลที่เป็นการต่อยอดลงมือปฏิบัติจริง สร้างรายได้และส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม

.

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่ระดับครัวเรือน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ชุมชน โดยเริ่มต้นที่ ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร เป็นแห่งแรก

.

เพื่อเป็นจุดนัดพบในชุมชนรูปแบบตลาดนัดรีไซเคิล ให้ทุกคนคัดแยกตั้งแต่ที่บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ทำงานของตนเอง และนัดวันเปิดตลาดให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย นอกจากรายได้แล้ว ชุมชนจะได้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคภายในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยสถานีทุกแห่งก็จะใช้แอป OK Recycle ในการบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามการจัดการของแต่ละสถานี และเผยแพร่ผลการจัดการผ่านทางเว็บไซต์ www.bringbackrecycle.com และสถานีทุกแห่งถือเป็นจุดรับวัสดุรีไซเคิลหนึ่งใน 300 กว่าแห่งทั่วประเทศของโครงการ ที่เป็นต้นแบบที่หวังจะเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”

.

โครงการนี้นับว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยลดปริมาณขยะในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนและสังคมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

.

ที่มา https://www.thairath.co.th/business/market/2380556