สวส. เล่าข่าว : เชิญชวนลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล 2565

.

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และสืบมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนกระทั่งปัจจุบัน ความมุ่งหมายของพระราชพิธีนี้อยู่ที่จะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำนา ซึ่งมีการทำนานั้นถือเป็นเกษตรกรรมที่สำคัญ และยังถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักต่อการเลี้ยงชีพของคนในชาติและเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย  

.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย

.

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ท่านสามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ผ่าน https://rice.moac.go.th/ หรือสแกน qc code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

.

ที่มา/ภาพ : https://www.moac.go.th/royal_ploughing-history และ https://www.facebook.com/MOACThailand/posts/405664224898492