0
สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “ถอดรหัสการระดมทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคม”
0
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการระดม คุณทยากร จิตรกุลเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงาน กลต. และ คุณพิเชษฐ หนาว โตนิติวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ธรรมธุรกิจ
0
ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3F30Kg3 

0