สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ “การพัฒนาขีดความสามารถด้วยทุน SID (Social Innovation Driving Unit)” ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

.

❗️เข้ารับอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย❗️

วิทยากรโดย คุณอธิชา ชูสุทธิ์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

.

โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นการเชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมเครือข่าย การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการบ่มเพาะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสังคม

.

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3gWghrg