สวส.เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการลงทุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการลงทุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” . ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. . วิทยากรโดย คุณภูรี สมิทธิเนตย์ หัวหน้าโครงการ Cafe Amazon Chance บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3usdBFN

Share on facebook
Share on twitter