0

0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “แค่บัญชีเดียวก็เสียภาษีได้ถูกต้อง”

0
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
0
วิทยากรโดย คุณจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)
0
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3iy7tVS

0