0

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “K+market โอกาสทางการตลาดออนไลน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม”
0
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
0
วิทยากรโดย คุณวุฒิไกร มะลิลา ผู้จัดการการตลาดด้านความภักดีอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่)
0
ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียนได้ หรือจะลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ได้เลครับ https://bit.ly/3C6QyCM

0