0

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “การระดมทุนผ่าน Donation – based Crowdfunding”
0
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
0
วิทยากรโดย คุณเอด้า จิรไพศาลกุล CEO บริษัท เทใจ – TaejaiDotcom
0
ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนได้ที่ลิ้งก์นี้ครับ https://bit.ly/3HjPxJi

0