0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดทำบัญชีเบื้องต้น”

0

ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

0
วิทยากรโดย คุณจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)
0
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://forms.gle/jzzZU31tzwXDjFk8A

0