สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เชิญชวนนักออกแบบทั้งประเภทบุคคล และนิติบุคคล ไม่จำกัดอายุ ส่งผลงานออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social EnterpriseMark) ชิงรางวัลกว่า 160,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

Thailand Social Enterprise Mark เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมเป็นวัตถุประสงค์หลัก

ในการดำเนินกิจการ มีการวัดผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลประกอบการด้านการเงินเท่านั้น มีการนำกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

วิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนกับ สวส. จะสามารถนำเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ ไปใช้แสดงบนฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงตัวกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความมั่นใจว่าได้จับจ่ายใช้สอยจากกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตัวจริง

สวส. เปิดรับผลงานการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นักออกแบบที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://bit.ly/Application-SE-Mark แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นกัน !

ติดต่อผู้จัดทำาโครงการได้ที่โทรศัพท์ 062-079-3232 หรืออีเมล osep.logocontest@gmail.com