0

0

มาเรียนรู้การสื่อสารเพื่อสังคมแบบออนไลน์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Facebook สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรภาคสังคม, องค์กรชุมชน, วิสาหกิจเพื่อสังคม, โครงการเพื่อสังคม, กลุ่มอาสาสมัคร หรือผู้สนใจทั่วไปในการเรียนรู้การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การระดมทุน และการสร้างความร่วมมือ ฯลฯ
พิเศษ !!!
– ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร
– โอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและรับทุนสนับสนุนโฆษณา 30,000 บาท

สมัครเลย !!! ถึง 28 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น
แล้วมาใช้ Facebook เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปกับเรา 🙂
กดที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdGgUHHRJY…/viewform

หรือติดต่อ…
ห้องเรียนดิจิทัลสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ( Digital Class for The Impactor)
อีเมล์ : duangtip.k@gmail.com
โทร : 086-5340464
โครงการได้รับการสนับสนุนจาก Facebook และดำเนินโครงการโดย สถาบัน ChangeFusion ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์