ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็น รองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร มีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ธันวาคม   2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)