ชวนมาทำความเข้าใจเรื่อง
“บทบาทและรูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม”
👨‍🏫 วิทยากรโดย ธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์
: นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ

สำหรับองค์กรภาคประชาสังคม หรือท่านที่สนใจเรื่องราวของวิหาสกิจเพื่อสังคม
🗓️ วันพุธที่ 8 มีนาคมนี้
⏳ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพูดคุยออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ได้ที่
https://forms.gle/eDRr3n2bjvug4HDz8