สวส.เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “ชุมชนก้าวหน้าสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ และ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค๊ตได้ที่ด้านล่างของโปสเตอร์