📢 สสป. ร่วมกับ สสส. ขอเชิญชวนเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีความสนใจ/มุ่งมั่นทีจะพัฒนางานวิสาหกิจเพื่อสังคมขององค์กรอย่างจริงจัง เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม “ระยะที่ 1 ความเข้าใจก่อนจะเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (PRE-SE FOR CSO 101)”

วิทยากรโดย

• คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการสถาบัน Change Fusion

• คุณวัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์ CEO & Co-founder ดีมีสุข (ไม่) จำกัด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

– ได้เข้าร่วมคอร์สอบรมและเวิร์คชอปจากมืออาชีพ

– ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายภาคประชาสังคมผู้ร่วมอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคม และเครือข่ายพี่เลี้ยง SE

💭 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 และ

🗓 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 14 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/…/19rjkuCcEoCbaZYIAYHw1kUyivH6…

หรือสมัครเลยได้ที่  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdrJfnaHYrNF…/viewform

……………….
💬 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 065-442-2285 📧 Sawanii.work@gmail.com