0

0

ฝากประชาสัมพันธ์ 
0
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
0
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนสัมแปลงใหญ่บ้านหาดรั่ว อ.วังชิ้น จ.เชียงราย พร้อมขอเชิญร่วมอุดหนุนส้มเขียวหวานวังชิ้น (ส้มสายแร่) มาตรฐานปลอดภัย
0
รสหวานกลมกล่อม เปลือกบาง ร่อนง่าย แกะง่าย ผลแป้น ท้ายบุ๋ม เนื้อส้มมีรสสัมผัสที่ชัดเจน
0
สั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
*** จนกว่าผลผลิตจะหมด