0

0

โอกาสของผู้ประกอบการ/SE/วิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคกลาง มาถึงแล้ว !!!

✳ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

✳ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

✳ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน”

🗓 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 20 มีนาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

⭐ เป็นผู้ประกอบการ/SE/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล

⭐ มีผลงานนวัตกรรมที่พร้อมพัฒนาต่อยอดและใช้งานจริงในเขตพื้นที่ภาคกลาง

⭐ มีผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์/นักวิชาการที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ประจำโครงการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

➡️ ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

➡️ เข้ารับการอบรม

➡️ พัฒนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

➡️ คัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบ Pitching

➡️ ประกาศผลผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565

➡️ บ่มเพาะกับผู้เชี่ยวชาญ และนำนวัตกรรมไปปฏิบัติการนำร่องในพื้นที่จริง (3 เดือน)

➡️ ส่งรายงานผลการดำเนินงานแก่ SID ประจำพื้นที่ภาคกลาง

➡️ นำเสนอผลงานสู่สาธารณะเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน SID TALKS ครั้งที่ 3

📥 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่:

https://drive.google.com/…/1IScIOPiHZcFnfT8R0M-Mv6PPC6o…

📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/Social-Innovation-Driving-Unit-PSDS-TU-100267505007305

📞 โทร: 085-813-4493