0

0

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Thailand Survival Post Covid-19 ในหัวข้อ  “Social Enterprise” สร้างโอกาสธุรกิจ ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน 

สัมมนาระดมความคิด (EP 7)

📍 พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 64
📍 เวลา 13.30 – 16.30 น.

》》》Virtual Forum《《《

*** ก้าวสู่โมเดลธุรกิจ Social Enterprise เติบโต ยั่งยืน ตามเทรนด์กระแสโลก สร้างคุณค่าสังคม***

🕜 กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
🔸️ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง 🔸️
โดย: คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

🕑 บรรยายพิเศษ
🔸️ Social Enterprise: โอกาสธุรกิจหลังโควิด 🔸️
โดย: ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

🕝 เวทีสัมมนา
🔸️วิสาหกิจเพื่อสังคม ต่อยอดชุมชน สร้างความยั่งยืน🔸️
• คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
• ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
• คุณศิริพร เชี่ยววัฒนากุล ประธานกรรมการ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

🕞 เวทีสัมมนา
🔸️โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม โอกาสและความท้าทาย🔸️

• คุณพิชิต พิชิตนภากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟาร์มโตะ ไทยแลนด์ จำกัด Farmto
• คุณอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop
• คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Socialgiver

📍 พบกันในงานสัมมนา
Thailand Survival Post Covid-19

>> คลิกลงทะเบียนที่นี่
https://nregister.nationgroup.com/NTVVF7

0