0
0
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) มีกิจกรรมดี ๆ น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์  
0
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA ประจำปี 2565
0
📌>>เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับทุน ในกรอบเรื่อง “นวัตกรรมท่องเที่ยวหลังโควิดและเศรษฐกิจฐานราก”(Post-Covid Tourism and Local Economy Innovation) ในพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจการของตนเองให้ดีขึ้น
0
เป็นผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล และมีตำแหน่งในโครงการที่ขอรับทุนเป็น “หัวหน้าโครงการ” โดยมีอาจารย์ นักวิชาการที่มีประสบการณ์ร่วมเป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับโครงการไม่น้อยกว่า 1 คน
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งวันนี้ – 31 มกราคม 2565
0
สมัครผ่านระบบ SiMS ได้ที่:
วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครผ่านระบบ SiMS:
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง:
0
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 065-016-1100
Line: @SIDCMRU
สถานที่ตั้งหน่วย SID-N1: วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 180 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
0