0

กิจการที่สนใจจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม สามารถยื่นคำขอได้ทางออนไลน์ และช่วยให้ติดตามสถานะการขอจดทะเบียนได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านทาง

0

“ระบบจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์” >>> https://eregist.osep.or.th/
0
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากคู่มือการใช้งาน ได้ที่ https://www.osep.or.th/คู่มือการใช้งานระบบลงท/

สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย!