📣 ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน Startup จังหวัดเชียงใหม่ ห้ามพลาด โอกาสดีๆ มาแล้ววว!!!!

✨สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – ร่วมกับ ศูนย์ CSI ( Payap Center for Social Impact) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Social Enterprise Roadshow 2566 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับภูมิภาค และเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

🗓️ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ. เชียงใหม่

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้:

📌 รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

📌 เข้าถึงโอกาสในการรับคำปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจรภายในงาน

📌 เครือข่ายผู้ประกอบการที่อาจจะมาเป็นพันธมิตรในอนาคต

✨พบกับการการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ

📍 วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

📍 ถอดรหัสความสำเร็จวิสาหกิจเพื่อสังคมจากแบรนด์กาแฟอาข่าอ่ามา

📍 โอกาสของวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการเป็นคู่ค้าภาครัฐ

✨ พร้อมกับกิจกรรมให้คำปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจร (Business Clinic) จากพันธมิตรในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล, ด้านแหล่งเงินทุน, ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ, ด้านที่ปรึกษาทางการเงิน, ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดการ การเขียนแผนธุรกิจ

📝 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น (ทีมงานจะติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์)

สามารถสแกน Qr Code ใน Poster หรือกดสมัครได้ที่ลิงค์ Google Forms >>> https://forms.gle/