0

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร องค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564

เพื่อเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในนามของประเทศไทยร่วมกับองค์กรที่ได้รับรางวัลจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 17 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จึงขอเชิญชวนองค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น.

สามารถศึกษารายละเอียด​เพิ่มเติมและช่องทางการสมัครด้วยการดาวน์โหลด ​ shorturl.at/enHX9 หรือ​ ตาม QR code ใน Poster ข้างล่างนี้

หรือสมัครทางออนไลน์ด้วยตัวเองได้ที่ คลิก >>> https://forms.gle/2479TENyYBbs4YxX7

0